Benoît Maire

On affection

NoguerasBlanchard, Barcelona
de març 18 - d’abr. 28, 2017
main_noguerasblanchard_benoit_maire

NoguerasBlanchard es complau a anunciar On Affection, un nou projecte col·lectiu en el nostre espai de L’Hospitalet que s’allarga en el temps, ocupant la temporada 2016-2017. Aquesta exposició se centra en pràctiques performatives que emfatitzen l’experiència del cos i la seva capacitat per a afectar i ser afectat. Durant la temporada, els artistes convidats són: Mercedes Azpilicueta, Fermin Jimenez Landa, Benoît Maire, Jacopo Miliani, Bruce Nauman, Christodoulos Panayiotou y Cally Spooner.

Allò que anomenem performance avui en dia no és el mateix que fou en els seus inicis. La pràctica de la performance ha experimentat molts canvis al llarg dels anys, al mateix temps que la supremacia de l’objecte s’ha vist qüestionada. El que no ha canviat és el potencial afectiu dels actes performatius sobre el públic. Afecció és el procespai.ilm monocanal sense so, projectat en una pantalla que actua com a divisor de l’ Spooner supremacés a través del qual l’afecte és transmès entre cossos i no hi ha una distinció clara entre l’individu i el seu entorn immediat. En breu, l’afecte no es pot expressar completament a través del llenguatge i requereix la gramàtica corporal.

En aquesta ocasió, l’artista francès Benoît Maire presenta una obra nova creada específicament, Castling Pieces, Piece 1 to 14 (2017). Prenent com a punt de partida la instal·lació Letre creada per a La Verrière (Brussel·les) aquesta obra és un arxipèlag de situacions escultòriques on diferents performance activen les relacions entre els objectes a l’espai. Constituïts per elements definits per l’artista com a «objectes determinats» i d’altra banda «residus», aquests dos termes configuren la seva obra i es refereixen als materials transformats per l’artista en objectes escultòrics, i que al seu torn connecten amb el residu de les decisions preses sobre certs objectes convertint-se en “indeterminats” i sense nom. Com en treballs anteriors, Maire assenyala una qüestió central en la seva pràctica: la categorització d’objectes (en l’exposició les categories són: ocultes, l’un/l’altre, oblidats, objectes decidits, desastre, ells, naturals, artificials, etc.). Aquesta instal·lació està formada per més de 70 elements presentats sobre una plataforma de fusta i que es combinen en 14 peces, les quals es van enrocant en diferents posicions a través d’actes performatius.

Al llarg de l’exposició els objectes es desplacen seguint unes instruccions que es visualitzen en la pantalla d’un monitor. D’aquesta manera, el “enroc” – una jugada especial en escacs, que fa el jugador amb el rei i una de les seves torres- es basa en la idea d’afecte expressada a través d’objectes (en comptes d’afecte corporal); a través dels moviments de l’enroc les peces expressen una acció corporal ancorada en la seva capacitat de ser afectada.

Benoît Maire va néixer a Pessac (F) en 1978 i viu i treballa a Bordeaux (F).

Agraïm la col·laboració de Galerie Thomas Bernard, París; Meessen De Clercq, Brussel·les, joségarcia, Mèxic DF i Croy Nielsen, Viena.

Llegir més

Instal·lació

01_noguerasblanchard_benoit_maire

02_noguerasblanchard_benoit_maire

03_noguerasblanchard_benoit_maire

04_noguerasblanchard_benoit_maire

05_noguerasblanchard_benoit_maire

06_noguerasblanchard_benoit_maire

07_noguerasblanchard_benoit_maire

08_noguerasblanchard_benoit_maire

09_noguerasblanchard_benoit_maire

10_noguerasblanchard_benoit_maire

11_noguerasblanchard_benoit_maire

12_noguerasblanchard_benoit_maire

13_noguerasblanchard_benoit_maire

14_noguerasblanchard_benoit_maire

15_noguerasblanchard_benoit_maire

16_noguerasblanchard_benoit_maire

17_noguerasblanchard_benoit_maire

18_noguerasblanchard_benoit_maire

19_noguerasblanchard_benoit_maire

20_noguerasblanchard_benoit_maire

21_noguerasblanchard_benoit_maire

22_noguerasblanchard_benoit_maire

23_noguerasblanchard_benoit_maire

24_noguerasblanchard_benoit_maire

25_noguerasblanchard_benoit_maire

26_noguerasblanchard_benoit_maire

27_noguerasblanchard_benoit_maire

28_noguerasblanchard_benoit_maire

29_noguerasblanchard_benoit_maire

30_noguerasblanchard_benoit_maire

31_noguerasblanchard_benoit_maire

32_noguerasblanchard_benoit_maire

Obres

Benoît Maire
Peinture de nuages

2017

Oli i aerosol sobre tela

152 x 102 cm

Benoît Maire
Peinture de nuages

2017

Oli i aerosol sobre tela

152 x 102 cm

Benoît Maire
Castling Pieces, Piece 1 to 14

2017

Plataforma de fusta, objectes, DVD amb instruccions

496 x 250 cm

Drag