Extraordinary Rendition

Christopher Knowles, Wilfredo Prieto, Carsten Höller, Gardar Eide Einarsson, Josephine Meckseper, Mariana Castillo Deball, Natascha Sadr Haghighian, Rainer Ganahl, Roman Ondák

Barcelona
març 22 - maig 19, 2007

Comisariada por Latitudes (Max Andrews & Mariana Cánepa Luna)

Comisariada por Latitudes (Max Andrews & Mariana Cánepa Luna)

Rendició Extraordinària * reuneix l’obra de nou artistes internacionals en resposta a nocions de risc i la seva abstracció mitjançant vídeo, escultura, àudio, pintura i dibuix. Entorn al discurs premodern del perill i l’emergència del risc – juntament amb la invenció de les assegurances – es va proposar un món governat per mercats immaterials no regulats per l’ordre sinó fonamentalment per la incertesa, l’amenaça i la inseguretat. Amb aquest teló de fons, l’exposició intenta analitzar el present com una mitologia cultural a través de manifestacions i elaboracions d’aquest principi. Es podria esmentar la instrumentalització d’energia il·lusòria i dels mercats financers, la il·legal manipulació governant de propietats i terrenys o la clandestina rendició de terroristes sospitosos – l’escàndol financer d’Enron, la desmantellada corrupció de l’operació Malaia a Marbella o les breus escales dels avions de la CIA a Palma de Mallorca, respectivament. A més, els desastres climàtics d’impensable envergadura o les insurreccions temeràries són simptomàtiques d’una realitat encara més estocàstica i violenta que de manera similar escapa a la lògica de la probabilitat o del que mereixedor. La sensibilitat social a temes de seguretat estan canviant enormement la nostra societat.

En aquest panorama global la nostra vida diària, especialment en relació a la protecció de la infància, és subjecte constant d’una psicologia d’aversió al risc. Els esforços per a il·lustrar o traduir els nivells de risc – el notori Sistema d’Alerta per a la Seguretat Nacional desenvolupat pel US Department of Homeland Security – són deliberadament vagues i especulatius assolint nivells extraordinaris. En un intent per explorar aquest territori, l’exposició concep una plataforma que és purament ficció i alhora perfectament real, banal i excepcional, potencialment valuosa i sense cap valor. Rendició Extraordinària explora maneres artístics polivalents – des del periodístic al còmic, del que literal al que al·lusiu – en una posada en escena (el comerç artístic) que és, al capdavall, en si mateix un paradigmàtic mercat material i immaterial.

Read more
Rebre més informació d'obres disponibles de Christopher Knowles, Wilfredo Prieto, Carsten Höller, Gardar Eide Einarsson, Josephine Meckseper, Mariana Castillo Deball, Natascha Sadr Haghighian, Rainer Ganahl, Roman Ondák
Més info

DRAG