Extraordinary Rendition

Christopher Knowles, Wilfredo Prieto, Carsten Höller, Gardar Eide Einarsson, Josephine Meckseper, Mariana Castillo Deball, Natascha Sadr Haghighian, Rainer Ganahl, Roman Ondák

Barcelona
març 22 - maig 19, 2007

Comisariada por Latitudes (Max Andrews & Mariana Cánepa Luna)

Comisariada por Latitudes (Max Andrews & Mariana Cánepa Luna)

Rendició Extraordinària * reuneix l’obra de nou artistes internacionals en resposta a nocions de risc i la seva abstracció mitjançant vídeo, escultura, àudio, pintura i dibuix. Entorn al discurs premodern del perill i l’emergència del risc – juntament amb la invenció de les assegurances – es va proposar un món governat per mercats immaterials no regulats per l’ordre sinó fonamentalment per la incertesa, l’amenaça i la inseguretat. Amb aquest teló de fons, l’exposició intenta analitzar el present com una mitologia cultural a través de manifestacions i elaboracions d’aquest principi. Es podria esmentar la instrumentalització d’energia il·lusòria i dels mercats financers, la il·legal manipulació governant de propietats i terrenys o la clandestina rendició de terroristes sospitosos – l’escàndol financer d’Enron, la desmantellada corrupció de l’operació Malaia a Marbella o les breus escales dels avions de la CIA a Palma de Mallorca, respectivament. A més, els desastres climàtics d’impensable envergadura o les insurreccions temeràries són simptomàtiques d’una realitat encara més estocàstica i violenta que de manera similar escapa a la lògica de la probabilitat o del que mereixedor. La sensibilitat social a temes de seguretat estan canviant enormement la nostra societat.

En aquest panorama global la nostra vida diària, especialment en relació a la protecció de la infància, és subjecte constant d’una psicologia d’aversió al risc. Els esforços per a il·lustrar o traduir els nivells de risc – el notori Sistema d’Alerta per a la Seguretat Nacional desenvolupat pel US Department of Homeland Security – són deliberadament vagues i especulatius assolint nivells extraordinaris. En un intent per explorar aquest territori, l’exposició concep una plataforma que és purament ficció i alhora perfectament real, banal i excepcional, potencialment valuosa i sense cap valor. Rendició Extraordinària explora maneres artístics polivalents – des del periodístic al còmic, del que literal al que al·lusiu – en una posada en escena (el comerç artístic) que és, al capdavall, en si mateix un paradigmàtic mercat material i immaterial.

Read more
Rebre més informació d'obres disponibles

DRAG