Case Report

Ben Rivers, Emanuel Almborg, Jonathan Uliel Saldanha, Sol Calero & Christopher Kline, Özlem Altin

Barcelona
maig 24 - jul. 27, 2012

NoguerasBlanchard presenta Case Report, exposició comissariada per Lorenzo Sandoval i seleccionada a la primera convocatoria de comissariat Open Call organitzada per la galería.

NoguerasBlanchard presenta Case Report, exposició comissariada per Lorenzo Sandoval (Madrid, 1980) i seleccionada a la primera convocatoria de comissariat Open Call organitzada per la galería. Case Report reuneix artistes que en els seus processos de treball emprenen l’apropiació d’imatges trobades i comparteixen un procés antropològic i etnogràfic.

Case Report, terme que procedeix del camp de la medicina, fa referència a un tipus d’evidència anecdòtica. Encara que científicament no es considera un procediment rigorós, suposa un mecanisme per entendre l’aparició de novetats i elements inesperats en els casos a estudiar. Així, durant la investigació, apareix un estat intuïtiu i obert a la suggestió que generalment no s’associa a la indagació científica. Partint d’aquesta idea, l’exposició planteja una exploració cognoscitiva entre allò que és conegut i allò desconegut, entre el visible i l’invisible, entre el llenguatge i la seva absència.

El traball de Emanuel Almborg presenta la reactualització d’un experiment dut a terme per una comunitat en un terrain vague (terreny erm) de Londres, des de finals dels setanta fins al 2004. La seva primera aproximació a aquest procés es va donar en la peça (The Rest is Silence, una investigació que presenta la història i el mite al voltant de l’edificació experimental al barri de Hackney, en el qual un grup de persones van estar realitzant una construcció sota les premisses de no tenir cap plànol predissenyat i no poder parlar durant la seva realització. En Nothing is Left to Tell, Almborg agafa de nou aquestes dues premisses i convida a un grup d’onze persones amb diferent background a realitzar un viatge a una petita illa de Suècia, on durant deu dies, construeixen una estructura de fusta amb l’absència de llenguatge parlat i sense cap tipus de pla previ. Per a l’exposició, presenta el resultat d’aquesta investigació articulant-ho en una publicació que recull les notes de camp i les fotografies preses per una antropòloga, un enregistrament d’àudio amb la seva narració i una pel·lícula documental que ens mostra com va ser l’estada del grup a la petita illa.

La insularitat com a espai geogràfic i metafòric que facilita nous models socials ho trobem igualment en el treball Slow Action de Ben Rivers, encara que tractat des d’altres paràmetres. Slow Action és una pel·lícula de ciència ficció post-apocalíptica que reuneix una sèrie de quatre treballs en 16 mm que se situen en algun lloc entre documental, els estudis etnogràfics i la ficció. Narra com el nivell del mar en un futur augmentarà a nivells inversemblants i on es formaran petites societats. La pel·lícula ha estat filmada en diferents localitzacions: Lanzarote – una bella i estranya illa, que és un dels punts més secs del planeta, omple de volcans i arquitectures curioses; Gunkajima – una illa de la costa de Nagasaki (Japó), on va haver-hi una ciutat construïda sobre la roca i milers de famílies van conviure i van treballar en les seves riques mines de carbó; Tuvalú, un dels països més petits del món situat en la Polinèsia, la seva formació geogràfica adquireix formes de fines tires de sorra amb prou feines sobre el nivell del mar enmig del Pacífic; i Somerset (Canadà), una illa actualment deshabitada, en la qual antics clans van desenvolupar una sèrie de cerimònies, abillats de les seves màscares i vestits rituals.

Per la seva banda, Özlem Altin focalitza l’anàlisi en el rostre, moltes vegades exhibit com a màscara, i el cos, mostrant una sèrie de correspondències que generen un cert desassossec. A partir de la seva vasta recopilació d’imatges procedents de rastres, revistes, àlbums familiars, imatges personals, articula composicions on posa en relleu analogies formals. Snakebraid, performance a càrrec de Christopher Kline i Sol Calero, ens introdueix en un ritual d’una cultura potser inventada, potser oblidada o potser futura. Ens submergeixen en una cerimònia que sorgeix d’altars de la mitologia personal i el rítmic so d’un concert de petites campanes, una processó per la qual s’han elaborat uns vestits a manera de vestimenta per a la litúrgia. D’altra banda, Kline i Calero presenten com a introducció a l’exposició Site Restoration Object Nº003, escultura construïda in situ a partir de materials rebutjats que han anat recollint al llarg del muntatge d’una altra de les seves obres Field Studies, instal·lació de caràcter arqueològic que mostra dos projectes que s’entrecreuen. En Column Study, Calero investiga elements ancestrals en diverses peces de ceràmica decorativa de l’Alemanya de l’Est, amb les quals genera una columna, assemblant i separant aquests elements, en un exercici situat entre el descobriment d’una antiga columna germana i una domesticada escultura kitsch de Brancusi. Kline, per la seva banda, introdueix en aquest dispositiu una sèrie d’elements artesanals que remeten a unes populars peces decoratives produïdes a Ucrania, també un país de l’antic eix comunista, consistents en una sèrie de peles d’ou pintades a mà amb extrema delicadesa. Tots dos treballs conformen una simultaneïtat de diferents temporalitats i geografies.

Finalment l’instrumentista, comissari, escriptor i artista Jonathan Uriel Saldanha realitza una performance en la qual juga amb elements de la percepció a través de les freqüències sonores i la llum. Rescata elements dels experiments científics que es van fer durant els seixanta en càmeres d’aïllament. A partir d’elements psico-acústics indueix estats mentals que alteren els mecanismes de la percepció. Així, el so esdevé un espai i l’espai esdevé un paisatge mental.

Artistes: Emanuel Almborg (Estocolm, 1981), Özlem Altin (Goch, Alemanya, 1977), Sol Calero (Caracas, 1982) & Christopher Kline (Kinderhook, NY, 1982), Ben Rivers (Somerset, Anglaterra, 1972), Jonathan Uliel Saldanha (Paris, 1979)

Read more

Vistes d'instal·lació

Case Report

2012
Barcelona

Case Report

2012
Barcelona

Case Report

2012
Barcelona

Case Report

2012
Barcelona

Case Report

2012
Barcelona

Case Report

2012
Barcelona

Case Report

2012
Barcelona

Case Report

2012
Barcelona

Rebre més informació d'obres disponibles de Ben Rivers, Emanuel Almborg, Jonathan Uliel Saldanha, Sol Calero & Christopher Kline, Özlem Altin
Més info

DRAG