Creus tu que si no m’agradés / hi podria estar com hi estic / i escriure com escric?

Joan Brossa

Madrid Sep 8 - Nov 12, 2022

joanbrossa_noguerasblanchard

3x 5K6

LUGÁN

Barcelona Sep 14 - Nov 11, 2022

lugan-mailing

Drag